Legane i Heradshuset vurderer fortløpande behov for nødvendig helsehjelp, men tek fortsatt imot pasientar som har avtalt time til planlagt konsultasjon på legekontoret. 

Har du luftvegsinfeksjon?
Ring på førehand for avtale. Det er kun i heilt spesielle tilfelle at du får tilsyn av lege. Dei fleste vil bli handtert pr telefon/elektronisk eller videokonsultasjon.

Til deg som har avtale om time på grunn av luftvegsinfeksjon
Du må møte på baksida av Heradshuset

Til deg som skal ta koronatest
Dette skjer på legevakta på Voss etter avtale. Legevakta skal flytte til andre lokale i nærleik av sjukehuset. Meir informasjon kjem når dette er klart.

Dr. Hegge har begrensa kapasitet
Ho tek no ikkje imot nokon pasientar med luftvegsinfeksjonar. Hegge sine  pasientar må ta kontakt på telefonnumra som står under.

Ved mistanke om koronavirus må du ikkje komme inn på nokon av legekontora!
Ring 453 77 777 eller 116 117 

For henvendingar som ikkje gjeld koronaviruset, bruk vårt vanlege telefonnr.; 56594410