For å unngå mykje folk på venterommet, ber me om at dei som har time, ikkje kjem inn på legekontoret før tida. Når du kjem inn, er det viktig at du melder deg i luka med det samme. Dersom det ikkje er ledig stol på venterommet, må du vente ute i gangen.
 
Minner om at dei med luftvegssymptom og/eller magesmerter/diarè, ikkje kjem til legekontoret uten avtale.
 
Takk!